Arxiu de la categoria: Ús de l’espai

Per què no seu al banc?

2014-03-14 16.33.07Hi ha set bancs buits a la plaça, però el lector prefereix seure al muret. Per què? Com és un bon lloc per seure a l’exterior? Les persones solem escollir amb cura el lloc on seiem. Els  criteris que seguim són els següents:

  • Arrecerat del vent (quan fa fred; la foto és de l’hivern)
  • Situat a les vores de l’espai, al llarg de les façanes
  • Des d’on puguem observar l’activitat del nostre voltant
  • Amb l’esquena protegida
  • Que ofereixi intimitat

Aquests criteris sorgeixen de la observació per part d’urbanistes de com la gent utilitza l’espai públic. Una bona referència és el llibre “La humanización del espacio urbano: la vida social entre los edificios”, de Jan Gehl.

En aquest cas, els bancs situats al mig de la plaça no ofereixen cap de les condicions adequades per invitar a seure. Es tracta d’un mal disseny.

 

Anuncis